Detalii carte

Lucrarea tratează problematica procesului bugetar din instituțiile publice ca entități operaționale de bază prin care sistemul bugetar funcționează. Buna gestiune financiară dă eficiența procesului bugetar și de aici putem intui utilitatea lucrării ca și curs universitar.

Cursul poate fi apreciat nu numai în problematica finanțelor publice în general, dar mai ales în practica finanțelor publice locale, inclusiv a autonomiei locale. Cursul oferă studii de caz privind riscurile în gestiunea financiară a serviciilor de utilități publice locale și prezintă anumite dificultăți în procesul achiziției publice.

Cu toate provocările și dificultățile ocazionate, țara noastră a parcurs o reformă profundă de modernizare și adecvare a administrației publice la contextul european.

În contextul integrării țării noastre în Uniunea Europeană, politicile bugetare naționale sunt influențate în mare măsură de politicile publice europene și în mod specific de politică de coeziune regională a Uniunii Europene. Abordarea dezvoltării economiei locale reclamă aplicarea adecvată a principiilor, parametrilor și politicilor de dezvoltare economică locală practicate la nivelul Uniunii Europene.