Detalii carte

În această ediţie revăzută şi adăugită a acestui bestseller clasic, Chip R. Bell le arată managerilor cum să-şi ajute asociaţii să se dezvolte şi să se adapteze la mediul managerial agitat din epoca noastră. Chip R. Bell îşi învaţă cititorii să apeleze la instruire prin intermediul metodei sale pline de pasiune şi înţelepciune; nu întâmplător, formula mnemonică care o defineşte a fost tradusă ca ARDE:

Abandonarea (mentorului în faţa procesului instruirii, în loc de a apela la controlul acestui proces),

Recunoaşterea (valorii celui care va fi instruit şi realizarea fundamentului pe care se va clădi acest parteneriat),

Dăruirea (celor mai de preţ cadouri pe care le poate oferi un mentor: sfatul, feedbackul, concentrarea, echilibrul, povestirile care lămuresc şi conexiunile care pasionează) şi

Extinderea relaţiei până la eliberarea învăţăcelului de sub aripa ocrotitoare nu a educatorului, ci a partenerului său.