Detalii carte

Lucrarea „Metodologia cercetării în management” se adresează în primul rând studenților, masteranzilor și doctoranzilor din domeniul managementului, însă audiența vizată este una mai mare – toți cercetătorii și practicienii în domeniul managementului care doresc să se familiarizeze cu noțiunile de bază privind metodologia cercetării, accentul fiind pus în special pe cercetarea în domeniul managementului. Prin intermediul celor șase capitole, lucrarea se constituie într-un ghid prin întregul proces de cercetare, de la identificarea temei, până la redactarea și prezentarea rezultatelor cercetării. Totodată, lucrarea oferă o abordare structurată în vederea familiarizării cercetătorilor cu terminologia specifică și pentru a demonstra modul în care se construiește un proiect de cercetare într-un mod coerent, cuprinzător, consecvent și riguros din punct de vedere metodologic și care să permită punerea în valoare a contribuțiilor proprii ale autorului.